604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikaty

11.03.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na stronie http://www.pis.gov.pl została umieszczona lista rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych z terenu całego kraju. Osoby poszukujące rzeczoznawców w celu uzgodnienia projektu pod względem sanitarno-higienicznym prosimy o zapoznanie sie z tą listą.

więcej »
09.01.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Saniatarny w Łowiczu informuje, że na stronie internetowej Państwowego Wojwewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (www.pis.lodz.pl/aktualnosci.htm) w komunikacie z dnia 06.01.2009 r. znajduje się informacja dotycząca produktów wyprodukowanych z udziałem mięsa wieprzowego pochodzącego z Irlandii, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego limitu dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i które powinny zostać wycofane z obrotu.

więcej »