604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikaty

19.08.2011
główne zdjęcie

W dniach 21-27 sierpnia 2011r. obchodzimy Światowy Tydzień Wody. Jest to akcja organizowana corocznie od 1991r. przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny. W tym roku akcji przyświeca hasło: "W reakcji na globalne zmiany: woda w urbanizującym się świecie" (http://www.worldwaterweek.org/about). Celem akcji jest zwrócenie uwagi opinii międzynarodowej na problemy z dostępem do wody pitnej w aspekcie postępującej urbanizacji, wzrostu liczby ludności w miastach oraz zmian klimatycznych wpływających na gospodarkę wodną.

więcej »