604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Kierownictwo PSSE w Łowiczu

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Łowiczu
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu

Sławomir Mucha

 

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Ewa Plichta-Słoniewicz

 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Marek Dedoński

 

Kierownik Sekcji Epidemiologii

Agata Śniecińska

 

Kierownik Sekcji Higieny Środowiska

Marzena Stokowska

 

Główny Księgowy PSSE w Łowiczu

Agnieszka Zwierz