604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do konsumentów wody z wodociągu Oszkowice, gm. Bielawy

30.12.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdza warunkową przydatność do spożycia wody z wodociągu Oszkowice zaopatrującego miejscowości: Bielawska Wieś , Bielawy, Borów Wieś, Borów Osada, Borówek, Drogusza, Emilianów, Helin, Łazin, Łazinek, Marianów, Marywil, Oszkowice, Piaski Bankowe, Seligi, Stare Orenice, Stare Piaski, Trzaskowice, Walewice Wieś, Zgoda, Żdżary w gminie Bielawy w powiecie łowickim. W badaniach jakości wody stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne- bakterie grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml przy jednoczesnej wartości parametrów Eschericha coli i Enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda do celów spożywczych oraz higienicznych może być używana wyłącznie po przegotowaniu. 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.