604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Światowy Dzień Walki z AIDS w powiecie łowickim

05.12.2019

1 grudnia każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Święto to zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku.  W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady, happeningi, kampanie multimedialne poświęcone chorobie oraz osobom zmagającym się z nią. O zakażeniu wirusem HIV i osobach  żyjących z AIDS wciąż ciężko rozmawiać - chorzy cały czas spotykają się z niezrozumieniem, brakiem tolerancji i strachem. Dlatego tak ważne jest szerzenie wiedzy o profilaktyce choroby, informowanie i edukowanie.

Z tej okazji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu skierował apel do dyrektorów placówek oświatowych do włączenia się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS  i zainicjowania działań wśród dzieci i młodzieży które będą niosły przesłanie współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienia problemów związanych z zakażeniem. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu utworzyła również punkt konsultacyjno-edukacyjny w którym wszyscy zainteresowani (szkoły, placówki zdrowia) mogli otrzymać materiały edukacyjne, uzyskać informację związane z zakażeniem i gdzie można bezpłatnie anonimowo, bez skierowania wykonać test na HIV ( w naszym województwie Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny znajduje się w Łodzi ul. Tuszyńska 19)

 

DZIAŁANIA SZKÓŁ ZAINICJOWANE PRZEZ PSSE W ŁOWICZU:

Młodzież z  I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu i II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu miała możliwość uczestniczenia w  warsztatach „Wygraj z HIV” pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego, w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021 w województwie łódzkim, oraz Kampanii edukacyjnej „Bądź odpowiedzialny – Wygraj z HIV”. Program adresowany jest do młodzieży aktywnej, zainteresowanej tematyką zdrowia, chcącej zostać liderami edukacji rówieśniczej, promującej zdrowy styl życia, odpowiedzialne zachowania wśród swoich rówieśników oraz życie wolne od substancji ryzykownych.  Warsztaty prowadziły pani Małgorzata Walczyk i pani Małgorzata Nowakowska – Dróżdż z Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oddział terenowy w Łodzi.

 

Joanna Rybicka i Karolina Kruk z klasy 2a z I Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu w czasie długiej przerwy zachęcały uczniów do włączenia się w działania przeciw AIDS poprzez przypięcie symbolicznej czerwonej wstążki. Dzieliły się wiedzą  na temat ochrony przed zakażeniem; udzielały informacji, gdzie można uzyskać fachową pomoc, jeśli mamy podejrzenie zakażenia; przypominały o równych prawach dla osób zakażonych. W II Liceum Ogólnokształcące również został utworzony punkt edukacyjny gdzie można było otrzymać ulotki „ HIV o co kaman?” czy „HIV fakty i mity” wszyscy uczniowie na swojej piersi nosili symboliczną czerwoną wstążkę.Warto zaznaczyć ze obchody Światowego Dnia Walki z Hiv/AIDS zaczęły się dla uczniów I LO i II LO już 29 listopada, 3 zespoły:

  • Jagoda Aniszewska i Maciej Rybicki, Natalia Wacławiak i Karolina Kruk z I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu
  • Julia Pawlata i Katarzyna Jóźwicka z II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu

zdobyli najwięcej punktów w etapie powiatowym Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS  koordynowanym przez PSSE w Łowiczu i tym samym reprezentowali powiat łowicki w finale który odbył się w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi organizowanej przez Wojewódzka Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi.

LINK do artykułu https://www.facebook.com/Wojew%C3%B3dzka-Stacja-Sanitarno-Epidemiologiczna-w-%C5%81odzi-113862372576825/

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. W.S. Reymonta w Łowiczu: W wybranych klasach odbyły się zajęcia warsztatowe pn. ,,HIV/AIDS – prawda i mity” prowadzone w ramach spotkań z pedagogiem szkolnym. Uczennice klasy 2 TŻiUG – Aleksandra Szkup, Amelia Szydlik, Agata Tomczak wykonały gazetkę poświęconą Freddiemu Mercuremu. Klasa 1ŻHP wykonała plakaty. Na tablicach informacyjnych zostały porozwieszane ulotki na temat instytucji, które wspierają osoby dotknięte tą chorobą.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach: Uczniowie solidaryzowali się z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS poprzez wykonanie gazetki ściennej, pt. „1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS” oraz samodzielne wykonanie i przypięcie symbolicznej czerwonej wstążki. W czasie lekcji wychowawczych w klasach V-VIII nauczyciele uświadomili uczniom, na czym polega choroba. Uczniowie z klas I-III dodatkowo kolorowali obrazki z serii ,,Zawsze razem”.

Szkoła Podstawowa w Mysłakowie: Uczniowie przeprowadzili apel informacyjno-edukacyjny, przypięli symboliczną, czerwoną wstążkę, a młodsze klasy poznawały historię Dominika z kolorowanki „Zawsze razem”.