604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Łowicka Gala z okazji 20-lecia Powiatu Łowickiego i 100-lecia Służb Sanitarnych

02.12.2019

29 listopada br. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbyła się gala z okazji 20-lecia powiatu łowickiego połączona z jubileuszem 100-lecia służb sanitarnych w Polsce.

W spotkaniu udział wzięli: mł. insp. Grzegorz Radzikowski –Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu, mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Makowski- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, ppłk Tomasz Sawicki – Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu, Zofia Więcław – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu Renata Kostrzewa – kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Łowiczu, Justyna Łukasik- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Barbara Kosma- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach. Nie zabrakło również dyrektorów placówek oświatowych i innych przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji z terenu powiatu łowickiego.

Zaproszeni goście obejrzeli prezentację dot. rysu historycznego Inspekcji Sanitarnej oraz historii PSSE w Łowiczu, a następnie zostały wręczone wyróżnienia za długoletnią i wzorową służbę dla byłych i obecnych pracowników

Statuetkami uhonorowano: Zofię Rżewską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w latach 2003-2013, Danutę Gałązkę, kierownika sekcji higieny komunalnej w latach 1982-2013 oraz Starostę łowickiego Marcina Kosiorka za wspieranie działań Inspekcji Sanitarnej.

Okolicznościowe medale oraz listy gratulacyjne odebrali pracownicy PSSE: Urszula Chybicka, Marek Dedoński, Grażyna Dymek, Krystyna Janczak, Urszula Kostańska, Teresa Wójcik, Anna Pawelec, Grażyna Stobiecka, Agata Śniecińska i Eugenia Zwierz.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wytyczone prawie 100 lat temu nie straciły na aktualności, co więcej, pojawiły się nowe, wynikające z potrzeb i zagrożeń obecnego świata. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu Sławomir Mucha przyznał, że najbardziej dumny jest ze świetnie wyszkolonej i oddanej swojej pracy kadry „Blisko 30 pracowników codziennie z wielkim zaangażowaniem wykonuje swoją ciężką, choć czasami niedocenianą pracę, gwarantując bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom powiatu łowickiego”

Po wręczeniu wyróżnień, głos zabrali zaproszeni goście. Zakończenie części oficjalnej uświetnił tort, a także koncert Moniki Mońki z zespołem podczas którego zabrzmiały najpiękniejsze utwory klasyczne, a także kompozycje inspirowane kulturą ludową.