604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

OLIMPIADA WIEDZY o Hiv/Aids

10.10.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w OLIMPIADZIE WIEDZY HIV/AIDS organizowanego z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS. Pismo zapraszające do dyrekcji szkół oraz wszystkie potrzebne zgody, karty zgłoszeń, regulamin w załączeniu.

Czytelnie wypełnione deklaracje należy złożyć do organizatorów: Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40, 90–046 Łódź; lub przesłać drogą elektroniczną na adres: oswiata@pis.lodz.pl ; w terminie do dnia 18 października 2019 roku.

Pliki do pobrania: