604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do konsumentów wody z wodociągu Oszkowice oraz wodociągu Stary Waliszew, gm. Bielawy

10.07.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, że w badaniach jakości wody wodociągu Oszkowice zaopatrującego miejscowości: Bielawska Wieś , Bielawy, Borów Wieś, Borów Osada, Borówek, Drogusza, Emilianów, Helin, Łazin, Łazinek, Marianów, Marywil, Oszkowice, Piaski Bankowe, Seligi, Stare Orenice, Stare Piaski, Trzaskowice, Walewice Wieś, Zgoda, Żdżary oraz wodociągu Stary Waliszew zaopatrującego miejscowości: Bogumin, Brzozów, Gosławice, Janinów, Psary Wieś, Psary Osada, Skubiki, Stary Waliszew, Waliszew Dworski, Wola Gosławska, Mroga w gminie Bielawy w powiecie łowickim stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda do celów spożywczych oraz higienicznych może być używana wyłącznie po przegotowaniu. 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.