604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

31 maj Światowy Dzień bez Tytoniu

29.05.2019

„Światowy Dzień bez Tytoniu”  zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia i obchodzony każdego roku 31 maja na całym świecie, kładzie nacisk na zagrożenia związane z używaniem tytoniu, a także stara się uświadamiać, iż palenie jest istotnym predyktorem wielu chorób cywilizacyjnych które obniżają jakość życia naszego społeczeństwa. W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy niezwykły postęp w walce z chorobami odtytoniowymi, jednak zwracając uwagę na problem palaczy, którzy nie szanują obowiązku nieszkodzenia innym paląc zarówno przy dorosłych, jak i przy dzieciach ciągle jesteśmy na początku drogi do zdrowia.Pamiętajmy, zjawisko biernego palenia u najmłodszych nie jest ich dobrowolnym wyborem!

Tegorocznym tematem przewodnim jest hasło „Tobacco and Lung Health (Tytoń i Zdrowie Płuc)” miejmy możliwość oddychania czystym oraz świeżym powietrzem w strefach wolnych od dymu tytoniowego.