604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Akcja Światowy Dzień Zdrowia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waliszewie

12.04.2019

Woda jest podstawą życia.To nie przypadek, że jednym z  Globalnych Celów ONZ jest zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.Każdy powinien mieć zapewniony dostęp do bezpiecznej wody pitnej.

Metabolizm organizmu, transport składników odżywczych, regulacja temperatury ciała, krążenie, skurcz mięśni, przewodzenie impulsów nerwowych, regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej, usuwanie toksycznych produktów przemiany materii nie byłoby możliwe bez wody, ponieważ bierze ona udział we wszystkich procesach komórkowych i ogólnoustrojowych. Do prawidłowego funkcjonowania organizm ludzki potrzebuje nie tylko wody, ale również substancji w niej rozpuszczonych, które mogą występować w dużych ilościach (makroskładniki) lub jako elementy śladowe (mikroskładniki). To jaką rolę pełni w naszym organizmie i jakie czynności podejmuje Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łowiczu w zakresie jakości wody w powiecie łowickim oraz film przedstawiający procedurę pobierania próby wody do badań mogli  zobaczyć uczniowie szkoły w Waliszewie. Dodatkowo uczniowie wykonali plakaty i dekoracje związane ze znaczeniem wody dla człowieka i w przyrodzie.