604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Światowy Dzień Zdrowia i Hasło Roku

04.04.2019

 

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.

Tematem Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) 2019 jest uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej (Universal Health Coverage - UHC), ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ (Primary Health Care - PHC). Jest to kontynuacja ubiegłorocznego tematu World Health Day w tym roku, jeden z elementów to długoterminowe możliwości komunikacji dla POZ. Będzie również zaznaczona rola zaangażowania specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej.

linki do stron internetowych WHO z informacjami:

 

World Health Day in 2019 and previous years

https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

 

WHD day Campaign in 2019

https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2019