604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Prelekcja "Nowe uzależnienia - e-papierosy, dopalacze"

08.02.2019

W dniu 07 lutego br. pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu wygłosili prelekcje dla uczniów klas III Gimnazjum nr 1 w Kompinie nt.:nowych narkotyków czyli dopalaczy i e-papierosów. Na spotkaniu zostały poruszone tematy konsekwencji prawnych i skutków zdrowotnych zażywania dopalaczy i e-papierosów oraz zachowań asertywnych. Na zakończenie spotkania uczniowie obejrzeli spoty przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny - "Melanż - oczekiwania vs. rzeczywistość".