604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu "Trzymaj Formę"

06.03.2019

W dniu 5 marca br. w sali Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod nazwą „Trzymaj Formę!”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Podsumowanie XII edycji, założenia i sposób realizacji programu na rok szkolny 2018/2019 omówiła Pani Justyna Białecka asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani przez Panią Annę Dałek starszego asystenta Sekcji Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku z zaletami i wadami środków spożywczych jakimi są suplementy diety. Dowiedzieli się jak czytać i interpretować etykiety na opakowaniach a także jakie są różnice między lekami a suplementami diety. Koordynatorzy szkolni otrzymali materiały edukacyjne, które gwarantują szybki dostęp do niezbędnej w trakcie realizacji programu wiedzy. Dodatkową inicjatywą realizowaną w ramach Programu jest ogólnopolski Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” oraz Wojewódzki Konkurs "Jem smacznie, zdrowo, kolorowo". Informacje na temat realizacji programu można uzyskać na stronie trzymajforme.pl/start-16.