604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

KONKURS "Szkoła wolna od używek"

21.02.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku, III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W tym roku zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu ul. Podrzeczna 24 do dnia 15 kwietnia 2019r.      

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowy, wojewódzki i krajowy, dokładne zasady oceniania znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Prezentacje prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową
na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019r. w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana Laureatom w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r.

Dla Laureatów konkursu, przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000,00 zł, 2000,00 zł  oraz 1000,00 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce). W załączeniu przekazuję Regulamin Konkursu wraz z 4 załącznikami.

Pliki do pobrania: