604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Szkolenie "Bieg po zdrowie"

20.12.2018

W dniu 13 grudnia br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło sie szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacji antytytoniowej dla klas IV szkół podstawowej "Bieg po zdrowie". Założenia sposób realizacji programu omówiła Pani Justyna Białecka pracownik PSSE w Łowiczu, Pani Magdalena Barlak z PBP w Łowiczu przedstawiła ofertę biblioteki związana z edukacja zdrowotną. Jest to dopiero III edycja programu i już cieszy się dużym zainteresowaniem szkół dzięki bogatym materiałom edukacyjnym : podręcznikiem dla nauczyciela, zeszytem ćwiczeń dla każdego ucznia, plakatami oraz filmami edukacyjnymi.