604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Punkt konsultacyjno-informacyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu

30.11.2018

W dniu 30 listopada ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny dot. palenia tytoniu. Zainteresowane osoby w gabinecie pielęgniarki szkolnej mogły skorzystać z porad dot.sposobów rzucania palenia, czy e-papierosy są szkodliwe oraz zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera.