604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Prelekcja w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu

27.11.2018

Dnia 26 listopada w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu odbyło się spotkanie na temat szkodliwości palenia. Młodzież mieszkająca w bursie wysłuchała prelekcji dlaczego palenie ma wpływ na zdrowie i rozwój człowieka szczególnie stosowanie tej używki przez kobiety w okresie ciąży i dodatkowo jakie efekty zażywania produktów tytoniowych pojawiają się na ludzkich twarzach. Na zakończenie każdy z słuchaczy mógł poddać się badaniu na poziom tlenku węgla w wydychanym przez siebie powietrzu.