604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Warsztaty HIV/AIDS w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu

30.11.2018

W dniach 28-29.11.2018r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu wzięli udział w prelekcji i warsztatach HIV/AIDS "Im więcej wiesz tym, mniej ryzykujesz HIV/AIDS"
Program adresowany jest do młodzieży aktywnej, zainteresowanej tematyką zdrowia, promującej zdrowy styl życia, odpowiedzialne zachowania wśród swoich rówieśników oraz życie wolne od substancji ryzykownych. Prelekcje prowadził pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Pani Justyna Białecka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu