604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z dnia 17.12.2018 r.

17.12.2018

W okresie od 08 grudnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu zgłoszono 59 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne w następujących przedziałach wiekowych:

 - dzieci w wieku 0-4 lat -     14
 - dzieci w wieku 5-14 lat-    15
 - osoby w wieku 15-64 lat -  22
 - osoby w wieku 65 lat i więcej - 8

W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 73 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne.

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01 września 2018 r. zarejestrowano łącznie 837 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 888 przypadków zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne.