604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Spotkanie KGW w Sierżnikach z pracownikami PSSE w Łowiczu

29.10.2018

28 października (niedziela) 2018 roku na zaproszenie Pani Ireny Kolos - sołtysa Sierżnik pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu spotkali się z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu łowickiego. W świetlicy w Sierżnikach Pani Monika Mularska - pracownik Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  poruszyła tematy związane z rolniczym handlem detalicznym i suplementach diety, Pani Justyna Białecka - pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia omówiła aktualne zalecenia żywieniowe.

W spotkaniu uczestniczyło 48 osób.