604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Olimpiada HIV/AIDS - etap powiatowy

06.11.2018

Do Olimpiady zakwalifikowało się 28 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego tj: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, II Liceum im. M.Kopernika w Łowiczu, Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.

 

Olimpiada przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim.

 

Etap powiatowy koordynowany przez pracownika PSSE w Łowiczu odbył się dziś 6 listopada 2018 r. godz. 10 w Sali Konferencyjnej II LO w Łowiczu dzięki uprzejmości Pani dyrektor Agnieszki Ruty-Kucińskiej  oraz we współpracy ze szkolnym pedagogiem Panią Beatą Kunikowską .

Młodzież pracując w swoich Zespołach miała za zadanie rozwiązać test składający się z 20 pytań  wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań problemowych

 

Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej prac do dnia 16 listopada 2018r.  Do etapu wojewódzkiego zakwalifikują się Zespoły, które otrzymają najwyższą liczbę punktów. Etap wojewódzki Olimpiady zostanie przeprowadzony w dniu 30 listopada 2018 roku.

 

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.