604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

OLIMPIADA HIV/AIDS

04.10.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, że w ramach tegorocznych Wojewódzkich Obchodów  Światowego Dnia AIDS Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Łodzi we współpracy z regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Olimpiada adresowana
jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

 

 Olimpiada przebiegać będzie w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim.

1. Etapy powiatowe odbędą się jednego dnia o tej samej godzinie organizowane przez miejscowe Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Zaplanowany termin: 6 listopada 2018 r. godz. 10. O dokładnym miejscu przeprowadzenia Olimpiady Uczestnicy zostaną powiadomieni.

2. Etap wojewódzki Olimpiady zostanie przeprowadzony w dniu 30 listopada 2018 roku. Miejsce przeprowadzenia finału wojewódzkiego Olimpiady wskażą Organizatorzy.

 

Czytelnie wypełnione deklaracje wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć do Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40, 90 – 046 Łódź; lub przesłać drogą elektroniczną na adres: oswiata@pis.lodz.pl ; w terminie do dnia 19 października 2018 roku.

 

Regulamin oraz załączniki do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania: