604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu dot. jakości wody z wodociągu OSM w Łowiczu.

06.09.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o poprawie jakości wody w sieci wodociągu OSM w Łowiczu.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez producenta wody w sieci wodociągu OSM wykonano ponowne badania jakości wody, których wyniki potwierdzają poprawę jakości wody. 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu wydał ocenę o przydatności wody do spożycia z sieci wodociągu OSM Łowicz.