604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
 • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
 • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za sierpień 2018r.

03.09.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu na podstawie sprawozdań zawierających wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranych z sieci wodociągowych stwierdził, iż woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i ocenił wodę jako przydatną do spożycia z następujących wodociągów publicznych:

 • Wodociąg Chruśle
 • Wodociąg Wola Stępowska
 • Wodociąg Zabostów Duży
 • Wodociąg Jamno
 • Wodociąg Niedźwiada
 • Wodociąg Kocierzew
 • Wodociąg Płaskocin
 • Wodociąg Zduny
 • Wodociąg Retki
 • Wodociąg Jackowice
 • Wodociąg Złaków Borowy
 • Wodociąg  Bogoria Górna