604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Legioneloza – informator dla osób podróżujących

19.07.2018

Bakteria Legionella została odkryta po raz pierwszy w 1976 roku, kiedy podczas spotkania weteranów Legionu Amerykańskiego w Filadelfii kilkadziesiąt osób zachorowało na nietypowe zapalenie płuc. Bakterie licznie występuje w naszym najbliższym otoczeniu – znajdziemy ją w wodach śródlądowych i morskich, kurkach ciepłej i zimnej wody, zbiornikach wody a także w glebie.

Zachorowania wywołane przez pałeczki Legionella określane są jako legionelozy, a najczęściej występujące typy zachorowań to: choroba legionistów (ciężkie zapalenie płuc) i gorączka Pontiac. Postać płucna stanowi od 3 do 8% wszystkich zachorowań wywołanych przez pałeczki Legionella. Towarzyszy jej suchy kaszel, zaburzenia w oddychaniu, temperatura powyżej 40 °C i zaburzenia świadomości

 W kaki sposób można się zarazić bakteriami Legionella?

Do zakażenia bakteriami Legionella dochodzi na skutek wdychania aerozolu powietrzno-wodnego lub powietrzno-pyłowego.
Większość rozpoznawanych przypadków legionellozy łączy się obecnie z infekcjami pochodzącymi ze skażonych instalacji klimatyzacji oraz instalacji ciepłej wody. Źródłem zakażenia tymi bakteriami  są m.in. prysznice, klimatyzatory, nawilżacze, wanny wirowe.

Gdzie Legionella może się namnażać?

  • Systemy gorącej i zimnej wody, w tym także magazynujące zbiorniki i cysterny
  • Każdy system lub jego część, gdzie woda jest ciepła, tzn. ma temperaturę 20-45°C, szczególnie powyżej 30°C
  • Rury z małym przepływem wody lub bez przepływu
  • Szlam (biofilm) lub brud na rurach doprowadzających wodę do pryszniców czy kranów lub na powierzchni zbiorników
  • Gumowe i naturalne włókna w podkładkach i uszczelnieniach
  • Podgrzewacze wody i zbiorniki magazynujące gorącą wodę
  • Kamień kotłowy i korozja w zbiornikach, rurach, prysznicach i kranach
  • Giętkie węże i uszczelki za sztucznej gumy.

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w załączeniu przedstawia informator dla osób podróżujących opracowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz informacje dotyczące legionellozy dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego opracpwane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)