604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Punkt konsultacyjno-informacyjny podczas PAT'u

30.05.2018

W dniu 29 maja Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu uczestniczyła w „PaTosferze- Profilaktyka wg Ekonomika” SkansenLove w Maurzycach - imprezie profilaktycznej organizowanej przez ZSP nr 4 w Łowiczu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zainteresowanych mieszkańców powiatu łowickiego. Podczas imprezy można było zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pokonać tor przeszkód w alkogooglach i narkogooglach oraz wziąć udział w quizie o zdrowiu.