604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Bezpieczne wakacje na Półkoloniach

26.06.2018

W powiecie łowickim wystartowały półkolonie letnie z tej okazji pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu przeprowadził pogadanki profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu i Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu.

Tematyka pogadanek dotyczyła zachowań prozdrowotnych w tym zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy półkolonii dowiedzieli się jak bezpiecznie zachowywać się nad woda, w lesie czy górach,co zrobić w przypadku zaatakowania przez kleszcze, jak je odstraszać, jak chronić się przed poparzeniami słonecznymi, a także jakie są niebezpieczne skutki zażywania substancji psychoaktywnych.

 

Akcja „Bezpieczne wakacje” jest ważnym elementem w działalności Inspekcji Sanitarnej, ponieważ bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

W spotkaniu uczestniczyło 63 dzieci.