604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Bezpieczne wakacje 2018

25.06.2018

W czasie ferii letnich nadzór nad formami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty oraz zamieszczonymi w elektronicznej bazie https://wypoczynek.men.gov.pl, sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

Organizatorzy wypoczynku muszą zadbać przede wszystkim o:
  • warunki zakwaterowania/pobytu,
  • warunki do utrzymania higieny osobistej uczestników,
  • wyżywienie uczestników podczas pobytu,
  • bezpieczeństwa prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • zabezpieczenie opieki medycznej,
  • program pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • kwalifikacje zatrudnionej kadry.

Więcej informacji na stronie: http://www.pis.lodz.pl/page/1,strona-glowna.html?id=833