604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Spotkanie edukacyjne dla pracowników podmiotów leczniczych, gabinetów stomatologicznych,gabinetów kosmetycznych, salonów fryzjerskich,tatuażu i odnowy biologicznej.

22.06.2018

Doświadczeniem i wiedzą merytoryczną podzieliła się z uczestnikami mgr zdrowia publicznego Beata Zalewska- Konsultant Naukowy w firmie Medilab. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące zapobiegania uchybieniom w procedurach higienicznych.

1. Drogi szerzenia się zakażeń w gabinecie; zakażenia różnymi patogenami.

2.Podstawowe definicje związane z dezynfekcją i sterylizacją.

3.Ogólne zasady mycia, dezynfekcji, sterylizacji sprzętu i narzędzi oraz powierzchni.

4. Zasady higieny i dezynfekcji skóry rąk i ciała.

5. Normy i regulacje prawne.

Podczas spotkania odbyły się również praktyczne ćwiczenia z prawidłowej higieny rąk przy użyciu lampy UV i środka fluorescencyjnego.