604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Sypień.

15.06.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, iż w badaniach jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego w Sypniu stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w związku z powyższym stwierdził brak przydatności wody do spożycia i zobowiązał producenta wody - Gminę Nieborów, do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody w wodociągu do obowiązującej z przepisami. Jednocześnie nakazano zapewnić odbiorcom wody zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia.

Uwaga: Zgodnie z informacją producenta wody unieruchomiono zasilanie wodociągu z ujęcia w Sypniu i przełączono na awaryjne źródło wody z ujęcia w Nieborowie.

Zatem z wody z wodociągu Sypień można korzystać bez ograniczeń.

Wodociąg Sypień zaopatruje następujące miejscowości: Sypień, Karolew.

 

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.