604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Kampania informacyjna "Substancje niebezpieczne pod kontrolą"

04.06.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o trwającej europejskiej kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz o Konkursie Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, który jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Kampania dotyczy zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesieniem poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje. Jej celem jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom, zaś celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Adresy do stron poświęconych kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

• strona internetowa EU-OSHA: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

• strona Kampanii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy: 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009310&html_klucz=300009303&html_klucz_spis