604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

"Środki psychoaktywne i ich szkodliwość dla naszego organizmu" prelekcja dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu

10.04.2018

W dniu 09 kwietnia 2018 roku pracownik PSSE w Łowiczu wygłosił pogadankę dla uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu. Tematem przewodnim tego spotkania były skutki negatywnych zachowań oraz uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie brali czynny udział w pogadance oraz chętnie zadawali pytania.

W spotkaniu wzięły udział 44 osoby.