604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Pogadanka dla dzieci z Przedszkola nr 1 "Stokrotka" w Łowiczu

11.04.2018

W dniu 10.04.2018r. pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSSE w Łowiczu przeprowadził prelekcje dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Łowiczu. Na spotkaniu omówione zostały zasady zdrowego odżywiania, co to są witaminki i gdzie możemy je znaleźć oraz czym jest piramida zdrowego żywienia. Na zakończenie zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne, rysunki owoców i warzyw które zawierają najwięcej witamin. W prelekcji uczestniczyło 20 dzieci.