604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Wystawa wiedzy o antybiotykach

06.04.2018

W ramach działań związanych z Hasłem Roku 2018 "Zdrowie dla wszystkich" PSSE w Łowiczu przygotowało wystawę nt. antybiotykooporności bakterii  "Przyjmuj antybiotyki odpowiedzialnie … Żeby nie było za późno!". Wystawę można było oglądać w dniach 7-9 marca w Szkole Podstawowej w Dąbkowicach, 14 - 23 marca w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach oraz 26 marca - 6 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bąkowie.  Celem wystawy jest podniesienia świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest oporność na antybiotyki, oraz racjonalnego stosowania antybiotyków.