604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Spotkanie z Klubem Amazonek w I LO w Łowiczu

26.03.2018

W ramach Hasła Roku 2018 "Zdrowie dla wszystkich" dniu 19.03.2018 roku na zaproszenie PSSE w Łowiczu przedstawiciele Łowickiego i Łódzkiego Klubu Amazonek przeprowadziły spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi.  W akcji udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu oraz młodzież z I LO w Łowiczu. Spotkanie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia Łódzkiego Klubu Amazonek p.Ewa Maciejewska. Prelekcja miała na celu przekazanie wiedzy młodym kobietom na temat profilaktyki raka piersi dodatkowo uczestnicy mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia badania piersi na specjalnym fantomie. Według europejskich standardów medycznych profilaktyka ta powinna być skierowana do kobiet już w wieku 16 lat.