604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Światowy Dzień Zdrowia 2018

06.04.2018

"Nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia. " (Dyrektor Generalny WHO)

W celu upamiętnienia powstania organizacji WHO organizowany jest co roku 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia wraz z hasłem przewodnim.  "Zdrowie dla wszystkich" to hasło Światowego Dnia Zdrowia w 2018 r.

#HealthForAll to główny hasztag  Światowego Dnia Zdrowia 2018. WHO wzywa światowych przywódców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie.

Wiadomości na temat Światowego Dnia Zdrowia 2018

  • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne polega na zapewnieniu, aby wszyscy ludzie mogli uzyskać wysokiej jakości usługi medyczne, gdzie i kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  • Nikt nie powinien wybierać pomiędzy zdrowiem, a innymi potrzebami życiowymi.

  • UHC jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi.

  • Niektóre kraje poczyniły wielkie postępy. Ich wyzwaniem jest utrzymanie zasięgu, aby sprostać oczekiwaniom ludzi.

  • Kraje podchodzą do powszechnej opieki zdrowotnej na różne sposoby: nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Ale każdy kraj może zrobić coś, aby ją rozwinąć .

  • Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich.

  • Aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny, konieczna jest zmiana w myśleniu o systemie opieki zdrowotnej z tej zorientowanej na choroby i instytucje na zorientowaną na ludzi i dla ludzi.

  • Zbyt wielu ludzi jest pomijanych w opiece zdrowotnej „Powszechny” oznacza „dla wszystkich”, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek. Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa!