604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Światowy Dzień Wody

21.03.2018

Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie w dniu 22 marca. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ponad 2 miliardy ludzi – cierpi z powodu braku dostępu lub ograniczenia do czystej wody pitnej, jak również ma kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu właściwej higieny). Takich problemów doświadczają konsumenci wody na terenie naszego powiatu również w trakcie awarii, wymiany urządzeń uzdatniających wodę po ich wyeksploatowaniu czy podczas remontu wodociągów.

W 2018r. święto obchodzone będzie po raz dwudziesty szósty, a jego hasło przewodnie to to „Natura dla wody” - wskazuję w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku. Ma ono uzmysłowić nam iż uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość i jakość wody dostępnej do spożycia przez ludzi, a w konsekwencji ma to wpływ na wszystkie elementy naszego życia.

Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, napędzają kryzysy związane z wodą, które obserwujemy na całym świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody pogłębia degradowana roślinność, gleba, rzeki i jeziora. Dlatego pamiętajmy, iż oszczędzając wodę w każdej dziedzinie naszego życia, jak również odpowiednio wpływając na sposób odprowadzania naszych ścieków, codziennie decydujemy o losie naszych lokalnych ekosystemów, które tworząc właściwe środowisko mają ogromny wpływ na nasz klimat, a zarazem na ogólnoświatowe zasoby wody, z których my również korzystamy.

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy do priorytetowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na stronie internetowej PSSE w Łowiczu w serwisach "Woda” oraz „Komunikaty „” na bieżąco publikowane są komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, które informują o stwierdzeniu przydatności, warunkowej przydatności bądź braku przydatności wody do spożycia w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę naszego powiatu.

Więcej informacji o Światowym Dniu Wody 2018 na stronie internetowej www.unesco.pl