604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu łowickiego za 2017 rok

09.03.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi z terenu powiatu łowickiego za 2017 r.

 

Plik do pobrania w załączeniu.