604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do konsumentów wody z wodociągu Bobrowniki gm. Nieborów.

22.02.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, że wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Bobrownikach ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza oraz mętności.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu nakazał producentowi wody do dnia 13.04.2018r. doprowadzić jakość wody do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

Opierając się na stanowisku Państwowego Zakładu Higieny w sprawie przekroczeń zawartości w wodzie mętności i żelaza stwierdza, iż na czas działań naprawczych podejmowanych przez Gminę Nieborów określony dopuszczalny zakres wartości dla przekroczonych parametrów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, może jednak stwarzać pewną uciążliwość poprzez wpływ na właściwości organoleptyczne wody oraz powstawanie plam i zacieków przy praniu bielizny, a także na urządzeniach sanitarnych.

Woda z sieci wodociągowej na czas działań naprawczych może być spożywana i używana do wszystkich innych celów.

Wodociąg zaopatruje miejscowości:  Bobrowniki, Arkadia, Dzierzgów, Bełchów, Chyleniec, Michałówek, Dzierzgówek (Filipówka).

 

Komunikat zachowuje ważność do odwołania.