604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Niedźwiadzie, gm. Łowicz.

09.02.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu zawiadamia odbiorców wody z wodociągu publicznego w Niedźwiadzie, że wyniki analiz pobranych próbek wody wykazały obecność bakterii grupy coli w dwóch punktach w ilości 2 i 5 jtk/100ml (przy normie 0jtk/100ml).

W związku z powyższym woda została oceniona jako warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi i nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów, potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów jedynie po przegotowaniu; a także bez ograniczeń do wszelkich innych potrzeb np. spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Niedżwiadzie zaopatruje następujące miejscowości: Niedźwiada, Świeryż I, Świeryż II, Klewków, Małyszce.