604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Pogadanka w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu

08.02.2018

W dniach 01.02 i 02.02 br. Pani Justyna Białecka pracownik PSSE w Łowiczu  odwiedziła uczestników ferii Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu . Tematem spotkania był kodeks zachowania podczas wypoczynku zimowego, zwrócenie uwagi na zabawy w miejscach niedozwolonych, gdzie może dojść do wypadku oraz profilaktyka przed zachorowaniami na grypę. Omówione zostały również zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców jak i odpowiedzialne postawy wobec osób nieznajomych proponujących narkotyki czy dopalacze. Na zakończenie spotkania dzieci z wielkim zaciekawieniem poznały działanie SMOKERLYZERA- urządzenia dzięki któremu można zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.