604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice

30.11.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o poprawie jakości wody w sieciach wodociągowych w Skaratkach i Reczycach, gmina Domaniewice.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez producenta wody wykonano ponowne badania jakości wody przez Inspekcję Sanitarną. Wyniki ponownych badań potwierdzają, iż woda z tych wodociągów jest wolna od bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w dniu dzisiejszym wydał ocenę o przydatności wody do spożycia z wyżej wymienionych wodociągów.