604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mysłakowie, gm. Nieborów.

20.11.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o stwierdzeniu ponadnormatywnej zawartości w wodzie ogólnej liczny mikroorganizmów w 22°C po 72h. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w związku z powyższym stwierdził brak przydatności wody do spożycia i zobowiązał producenta wody - Gminę Nieborów, do podjęcia natychmiastowych działań celem doprowadzenia jakości wody w wodociągu do obowiązującej z przepisami.

Woda z wyżej wymienionego ujęcia w stanie surowym nadaje się tylko do celów sanitarno- bytowych np. do WC.
Wodę spożywać można tylko po przegotowaniu
(np. do picia, przygotowania posiłków, potraw i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością).

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Mysłakowie zaopatruje następujące miejscowości: Mysłaków, Bednary, Bednary-Kolonia, Janowice, Bąkowiec, Janówek.