604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zabostów Duży, gm. Łowicz

27.01.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, iż po przeprowadzeniu działań naprawczych przez producenta wody wykonano ponowne badania jakości wody przez Inspekcję Sanitarną w wodociągu
w Zabostowie Dużym. Po przeprowadzeniu ponownych badań stwierdzono poprawę jakości wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22º po 72h. Ponadto dodatkowo przeprowadzono badania na obecność bakterii grupy coli oraz E. coli, których obecności nie stwierdzono w badanej próbce.

W związku z powyższym PPIS w Łowiczu w dniu dzisiejszym wydał decyzję
o przydatności wody do spożycia.