604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Światowy Dzień Rzucania Palenia w PSSE w Łowiczu

29.11.2016

W dniu 28 listopada w związku z akcja „Rzuć palenia razem z nami” przeprowadzono rozdawnictwa tematycznych  ulotek i udzielania porad palaczom w siedzibie PSSE w Łowiczu . Rozdano 100 ulotek  ( ulotki antytytoniowe z Centrum Onkologii w Warszawie