604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zabostów Duży, gm. Łowicz

20.01.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, iż w próbkach wody pobranych do badania w dniu 16.01.2017 r. z wodociągu publicznego w Zabostowie Dużym, gmina Łowicz stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w w 22ºC po 72h.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził brak przydatności wody do spożycia i zobowiązał producenta wody - Gminę Łowicz, do podjęcia natychmiastowych działań celem doprowadzenia jakości wody w wodociągu do obowiązującej z przepisami. Jednocześnie nakazano zapewnić odbiorcom wody zastępcze źródła wody przydatnej do spożycia.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Zabostowie Dużym zaopatruje następujące miejscowości: Zabostów Duży, Zabostów Mały, Strzelcew, Popów.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.psse.lowicz.pl