604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
 • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
 • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za grudzień 2016r.

02.01.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu na podstawie sprawozdań zawierających wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranych z sieci wodociągowych stwierdził, iż woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i ocenił wodę jako przydatną do spożycia z następujących wodociągów publicznych:

 • Wodociąg Stachlew (zaopatrujący następujące miejscowości: Stachlew, Polesie)

 • Wodociąg Chruślin (zaopatrujący następujące miejscowości: Chruślin, Traby, Wojewodza, Gaj, Rulice, Piotrowice)

 • Wodociąg Waliszew (zaopatrujący następujące miejscowości: Stary Waliszew, Waliszew Dworski, Gosławice, Janinów, Wola Gosławska, Bogumin, Brzozów, Skubiki, Sobota)

 • Wodociąg Oszkowice (zaopatrujący następujące miejscowości: Oszkowice, Bielawska Wieś, Bielawy, Marianów, Zgoda, , Trzaskowice, Drogusza, Stare Orenice, Emilianów, Borówek, Borów, Helin, Łazin, Piaski Bankowe, Żdżary, Stare Piaski, Walewice, Seligi, Marywil, Sobota)

 • Wodociąg Bobrowniki (zaopatrujący następujące miejscowości: Bobrowniki, Arkadia, Dzierzgów, Bełchów, Chyleniec, Michałówek)

 • Wodociąg miasto Łowicz (zaopatrujący następujące miejscowości: Łowicz)

 • Wodociąg Zawady (zaopatrujący następujące miejscowości: Zawady, Wygoda, Urbańszczyzna)

 • Wodociąg Placencja (zaopatrujący następujące miejscowości: Placencja, Parma, Zielkowice)

 • Wodociąg Jastrzębia (zaopatrujący następujące miejscowości: Jastrzębia, Dąbkowice Dolne, Pilaszków, Otolice)

oraz następujących wodociągów lokalnych:

 • Wodociąg lokalny Firmy Bracia Urbanek w Łowiczu