604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
 • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
 • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za listopad 2016r.

01.12.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu na podstawie sprawozdań zawierających wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranych z sieci wodociągowych stwierdził, iż woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i ocenił wodę jako przydatną do spożycia z następujących wodociągów publicznych:

 • Wodociąg Mysłaków (zaopatrujący następujące miejscowości: Mysłaków, Janowice, Bednary, Bednary Kolonia)

 • Wodociąg Chruśle (zaopatrujący następujące miejscowości: Chruśle, Kiernozia, Witusza, Zamiary, Niedzieliska, Tydówka, Brodne-Józefów, Brodne-Towarzystwo, Jerzewo, Jadzień, Osiny, Lasocin, Wiśniewo, Sokołów-Kolonia, Sokołów-Towarzystwo, Czerniew)

 • Wodociąg Wola Stępowska (zaopatrujący następujące miejscowości: Wola Stępowska, Natolin Kiernoski, Stępów, Teresew, Długie)

 • Wodociąg Jackowice (zaopatrujący następujące miejscowości: Jackowice, Łaźniki, Zalesie, Wiskienica Górna, Wiskienica Dolna, Szymanowice, Pólka, część wsi Zduny)

 • Wodociąg Złaków Borowy (zaopatrujący następujące miejscowości: Złaków Borowy)

 • Wodociąg Zabostów Duży (zaopatrujący następujące miejscowości: Zabostów Duży, Zabostów Mały, Strzelcew, Popów)

 • Wodociąg Jamno (zaopatrujący następujące miejscowości: Jamno)

 • Wodociąg Bocheń (zaopatrujący następujące miejscowości: Bocheń, Mystkowice, Guźnia, Ostrów, Świące, Szczudłów)

 • Wodociąg Domaniewice (zaopatrujący następujące miejscowości: Domaniewice, Strzebieszew, Stroniewice, Krępa)

 • Wodociąg Reczyce (zaopatrujący następujące miejscowości: Reczyce)

 • Wodociąg Skaratki (zaopatrujący następujące miejscowości: Skaratki, Sapy, Skaratki pod Las, Lisiewice Małe, Lisiewice Duże)

 • Wodociąg Rogóźno (zaopatrujący następujące miejscowości: Rogoźno, Skaratki pod Rogóźno)


oraz z z następujących wodociągów lokalnych:

 • Wodociąg Agros - Nova Łowicz
 • Wodociąg OSM Łowicz