604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów będących pod nadzorem PSSE w Łowiczu za grudzień 2015 r.  

04.01.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu na podstawie sprawozdań zawierających wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranych z sieci wodociągowych stwierdził, iż woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i ocenił wodę jako przydatną do spożycia z następujących wodociągów publicznych:

 

• Wodociąg Retki

• Wodociąg Niedźwiada

• Wodociąg Zabostów Duży

• Wodociąg Domaniewice

• Wodociąg Skaratki

• Wodociąg Reczyce

• Wodociąg Stachlew

• Wodociąg Rogóźno

• Wodociąg Kolonia Łyszkowice

• Wodociąg miejski Łowicz

 

oraz z następujących wodociągów lokalnych:

• Wodociąg Agros – Nova w Łowiczu

• Wodociąg Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu