604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do konsumentów wody z wodociągów Nieborów oraz Bobrowniki

21.10.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, iż na skutek prowadzonego postępowania administracyjnego oraz działań naprawczych podjętych przez producenta wody uzyskano poprawę jakości wody w wodociągach w Nieborowie i w Bobrownikach. Po wykonanych badaniach próbek wody stwierdzono, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi. Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).

Wodociąg Nieborów zaopatruje mieszkańców następujących miejscowości: Nieborów, Julianów, Piaski.

Wodociąg Bobrowniki zaopatruje mieszkańców następujących miejscowości: Bobrowniki, Arkadia, Dzierzgów, Bełchów, Chyleniec, Michałówek.